Menu
...
Obec Stratená

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 3. 2024

Zmluva č. 1424 279

3/2024

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarná ochrana SR

Obec Stratená

18. 3. 2024

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z nebalových výrobkov

2/2024

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Stratená

24. 11. 2023

Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

1/2024

Neuvedené

FURA, 044 42 Rozhanovce

Obec Stratená

28. 8. 2023

Zmluva o pripojení k informačnému systému

4/2023

120,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Stratená

7. 7. 2023

Zmluva č. 1423 290 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

3/2023

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarná ochrana SR

Obec Stratená

5. 7. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

2/2023

44 200,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Stratená

19. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve č. E4590 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

1

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Stratená

1. 4. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - ubytovacie priestory

1

295,00 EUR Jedentisíctyristopäťdesiatdva

ŚK DOBŚINÁ oz

Obec Stratená

1. 4. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - priestory bufetu

1

135,00 EUR tritisícjedenstodvadsať

ŚK DOBŚINÁ oz

Obec Stratená

15. 3. 2023

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

1/2023

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice

Obec Stratená

1. 2. 2023

Zmluva č. E4590 08U05

24/2022

8 167,00 EUR osemtisícjedenstošesťdesiatsedem

Environmentálny fond

Obec Stratená

30. 12. 2022

Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

23/2022

Neuvedené

FURA, 044 42 Rozhanovce

Obec Stratená

30. 12. 2022

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

22/2022

100,00 EUR jedensto

JuDr. František Kyšela-advokát

Obec Stratená

30. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ

21/2022

150,00 EUR jedenstopäťdesiat eur

Mesto Dobšiná, SNP 554, 04925 Dobšiná

Obec Stratená

28. 11. 2022

Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-KE-VO-394 2022

20/2022

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Stratená

28. 11. 2022

Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-KE-VO-320 2022

19/2022

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Stratená

26. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

18/2022

2 000,00 EUR dvetisíc

Košický samosprávny kraj

Obec Stratená

5. 9. 2022

Darovacia zmluva

17/2022

200,00 EUR Dvesto eur

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Stratená

3. 8. 2022

Zmluva o grantovom účte

16/2022

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Stratená

3. 8. 2022

Nájomná zmluva

15/2022

136,90 EUR Jedenstotridsaťšesť eur deväťdesiat centov

Mesto Dobšiná

Obec Stratená

3. 8. 2022

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-578/2022

14/2022

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Stratená

23. 6. 2022

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 01 22 03

13/2022

Neuvedené

Brantner Gemer s..o.

Obec Stratená

23. 6. 2022

Zmluva č. 37 21 03 o nakladaní s komunálnym odpadom

12/2022

Neuvedené

Brantner Gemer s..o.

Obec Stratená

23. 6. 2022

DOHODA 22/43/054/165

11/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Stratená

30. 5. 2022

Zmluva o spolupráci

10/2022

50,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Stratená

23. 5. 2022

Dodatok č. 2 2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

9/2022

Neuvedené

FURA, 044 42 Rozhanovce

Obec Stratená

9. 5. 2022

Zmluva č. 1422273 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

8/2022

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarná ochrana SR

Obec Stratená

6. 5. 2022

Dodatok č. 1 2022

7/2022

Neuvedené

FURA, 044 42 Rozhanovce

Obec Stratená

27. 4. 2022

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých zvierat

6/2022

Neuvedené

Bc. Kvetoslava Slaná, Mokrá Lúka 47, 050 01 Revúca

Obec Stratená

25. 4. 2022

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce

5/2022

390,00 EUR

PROROZVOJ s.r.o.

Obec Stratená

20. 4. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

4/2022

290,00 EUR

PROGRANT, s.r.o.

Obec Stratená

28. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na CRZ

3/2022

200,00 EUR dvesto eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Stratená

31. 1. 2022

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest č. 21/43/054/1020

2/2022

5 377,60 EUR Päťtisíctristosedemdesiatsedem eur 60 centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Stratená

24. 1. 2022

Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie

1/2022

816,00 EUR osemstošestnásť eur

eR STAR s.r.o.

Obec Stratená

24. 1. 2022

Zmluva o združenej dodávke energií

20/2021

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice

Obec Stratená

20. 12. 2021

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č. U1798/2013

19/2021

115,00 EUR jedenstopäťnásť

MADE spol. s. r. o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Stratená

17. 12. 2021

Zmluva o vykonaní auditu

18/2021

780,00 EUR Sedemstoosemdesiat

GemerAudit, Šafárikova, 048 01 Rožňava

Obec Stratená

17. 12. 2021

Dodatok 1 2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

17/2021

Neuvedené

FURA, 044 42 Rozhanovce

Obec Stratená

17. 12. 2021

Zmluva o výpožičke č. MDOB-MAJ-M 2021 10914

16/2021

nula

Mesto Dobšiná

Obec Stratená

24. 11. 2021

Nájomná zmluva

15/2021

20,00 EUR dvadsať eur

Rudolf Dubaj

Obec Stratená

24. 11. 2021

Licenčná zmluva

14/2021

Neuvedené

Archivovanie SK s.r.o, Sobotské námestie 46 46, 058 01 Poprad

Obec Stratená

24. 11. 2021

Rámcová zmluva o správe registratúry

13/2021

Neuvedené

Archivovanie SK s.r.o, Sobotské námestie 46 46, 058 01 Poprad

Obec Stratená

19. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí služby využitia a správy frekvencie

12/2021

10,00 EUR desať eur

Slovanet, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Obec Stratená

21. 10. 2021

Nájomná zmluva - nabíjacia stanica e- biky

11/2021

1,00 EUR jedno euro

Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever

Obec Stratená

16. 8. 2021

Zmluva o servisnom prenájme rohoží

10/2021

10,68 EUR desať eur šesťdesiatosem centov

Lindstrom, Orešianska 3, 917 01 Trnava

Obec Stratená

16. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR

9/2021

3 850,00 EUR Tritisícosemstopäťdesiat eur

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Stratená

21. 5. 2021

Zmluva o zriadení prevádzky mobilnej aplikácie

8/2021

480,00 EUR Štyristoosemdesiat

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Stratená

12. 5. 2021

Zmluva č. 1421427 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

7/2021

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarná ochrana SR

Obec Stratená

12. 5. 2021

Dohoda o spádovej materskej škole

6/2021

Neuvedené

Obec Mlynky

Obec Stratená

15. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

5/2021

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Stratená

10. 3. 2021

Dodatok č.4 - NATUR-PACK, a.s.

4/2021

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Stratená

17. 2. 2021

Licenčná zmluva

3/2021

346,38 EUR tristoštyridsaťšesť eur 38 centov

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Stratená

15. 1. 2021

Zmluva o výpožičke

2/2021

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Stratená

15. 1. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2020/2

1/2021

Neuvedené

Ing.arch.Ludmila Priehodová, Kalinčiakova 17, 974 01 Banská Bystrica

Obec Stratená

15. 1. 2021

Protokol o odovzdaní a prevzatí

1/2021

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Stratená

15. 1. 2021

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-610/2020

14/2020

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Stratená

15. 1. 2021

Zmluva o výpožičke č. KRHZ KE VO 623/2020

13/2020

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Stratená

21. 12. 2020

Zmluva o spolupráci

12/2020

100,00 EUR Jedensto eur

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Stratená

9. 11. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

11/2020

1 948,00 EUR Jedentisícdeväťstoštyridsaťosem

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Stratená

12. 8. 2020

Dohoda 1/2020 o pristúpení k Spoločnému obecnému úradu

10/2020

Neuvedené

Obec nižná Slaná

Obec Stratená

12. 8. 2020

Kúpna zmluva č. 1/2020

9/2020

500,00 EUR Päťsto eur

Ján Tokarčík

Obec Stratená

17. 7. 2020

Zmluva o servisnej službe

8/2020

88,80 EUR osemdesiatosem eur 80 centov

ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o.

Obec Stratená

9. 7. 2020

Zmluva č. ZO/2020A8584-1

7/2020

36,00 EUR Tridsaťšesť

osobnyudaj.sk s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Obec Stratená

9. 7. 2020

Zmluva o komisionálnom predaji

6/2020

nula

TATRAPLAN s.r.o.

Obec Stratená

9. 7. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

5/2020

1 452,00 EUR Jedentisíctyristopäťdesiatdva

ŚK DOBŚINÁ oz

Obec Stratená

9. 7. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

4/2020

3 120,00 EUR tritisícjedenstodvadsať

ŚK DOBŚINÁ oz

Obec Stratená

9. 7. 2020

Dohoda medzi OU a ÚPSVR

3/2020

7 492,69 EUR Sedemtisícštyristodeväťdesiadva eur šesťdesiatdeväť centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Stratená

9. 7. 2020

Zmluva o dielo

1/2020

5 500,00 EUR Päťtisícpäťsto

Ing.arch.Ludmila Priehodová, Kalinčiakova 17, 974 01 Banská Bystrica

Obec Stratená

9. 7. 2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

2/2020

nula

FURA, 044 42 Rozhanovce

Obec Stratená

22. 1. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

1/2019

Neuvedené

FURA, 044 42 Rozhanovce

Obec Stratená

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Banská a železná cesta

Banská cesta

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Slovenský raj

Slovenský rajlogo

Dátum a čas

Dnes je piatok, 19.4.2024, 16:30:48