Menu
...
Obec Stratená

Zmluvy SP

 

Zmluvy

Dodatok c. 2 - Rezervacny system.pdf

Dodatok c. 2 - Rezervacny system.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,78 kB

Prikazna_zmluva_Striezencova.doc

Prikazna_zmluva_Striezencova.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 53,5 kB

Mandátna zmluva - právnik.doc

Mandátna zmluva - právnik.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40 kB

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb k VO Obnova zariadení a turistického značenia ....pdf

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb k VO Obnova zariadení a turistického značenia ....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,85 kB

Príloha č. 1 Osobitné obchodné podmienky pre audítorské služby - kópia.docx

Príloha č. 1 Osobitné obchodné podmienky pre audítorské služby - kópia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,08 kB

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky k Zmluve o poskytnurí služieb k VO Obnova zariadení a turistického značenia ....pdf

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky k Zmluve o poskytnurí služieb k VO Obnova zariadení a turistického značenia ....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 705,25 kB

PrĂ­loha ÄŤ. 1 k Zmluve o dielo - Tvorba znaÄŤky.pdf

PrĂ­loha ÄŤ. 1 k Zmluve o dielo - Tvorba znaÄŤky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,26 kB

Dodatok č. 2 k Zmluve na posytovanie služieb - Vzdelávacie aktivity.pdf

Dodatok č. 2 k Zmluve na posytovanie služieb - Vzdelávacie aktivity.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,57 kB

Dodatok k Zmluve o dielo Výstavba-rekonštrukcia objektu TIC.pdf

Dodatok k Zmluve o dielo Výstavba-rekonštrukcia objektu TIC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,86 kB

Zmluva o poskytnutí služieb - Publicita (propagácia).pdf

Zmluva o poskytnutí služieb - Publicita (propagácia).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,25 kB

PrĂ­loha ÄŤ. 1 k Zmluve o dielo - Karta zliav.pdf

PrĂ­loha ÄŤ. 1 k Zmluve o dielo - Karta zliav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 486,61 kB

Dodatok č. 1 - Stratégia.docx

Dodatok č. 1 - Stratégia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,3 kB

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Výstavba-rekonštrukcia objektu TIC.pdf

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Výstavba-rekonštrukcia objektu TIC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 750,94 kB

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia technických zariadení.pdf

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia technických zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,52 kB

Mandatna_zmluva_Moldova_UP.doc

Mandatna_zmluva_Moldova_UP.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 72,5 kB

Príloha č. 2 TIC Dobš.ľad.jaskyňa EZS.pdf

Príloha č. 2 TIC Dobš.ľad.jaskyŠa EZS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,42 kB

Dodatok ÄŤ. 2 k TIC.pdf

Dodatok ÄŤ. 2 k TIC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,22 kB

Zmluva na poskytnutie služby - Záverečná odborná konferencia.docx

Zmluva na poskytnutie služby - Záverečná odborná konferencia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 525,42 kB

Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 k TIC - Dôvodová správa.pdf

Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 k TIC - Dôvodová správa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,18 kB

Zmluva o poskytovaní služieb - Vzdelávacie aktivity.pdf

Zmluva o poskytovaní služieb - Vzdelávacie aktivity.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,29 kB

Príloha č.3 k Dodatku č. 1 - Aktualizovaný harmonogram plnenia predmetu zmluvy k Zmluve o poskytnurí služieb k VO Obnova zariadení a turistického značenia ....pdf

Príloha č.3 k Dodatku č. 1 - Aktualizovaný harmonogram plnenia predmetu zmluvy k Zmluve o poskytnurí služieb k VO Obnova zariadení a turistického značenia ....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,52 kB

Kúpna zmluva - Turniket do verejných WC.docx

Kúpna zmluva - Turniket do verejných WC.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 517,48 kB

KĂşpna zmluva DDHM a IZ.pdf

KĂşpna zmluva DDHM a IZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,29 kB

Dodatok ÄŤ. 1 - Karta zliav.docx

Dodatok ÄŤ. 1 - Karta zliav.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,57 kB

Zmluva o dielo - Vytvorenie mobilnej aplikácie ... a zabezpečenie sezónneho mapového sprievodcu destinácie Slovenský raj ....doc

Zmluva o dielo - Vytvorenie mobilnej aplikácie ... a zabezpečenie sezónneho mapového sprievodcu destinácie Slovenský raj ....doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 71,5 kB

Priloha č. 1 - Zmluva o poskytnutí služieb - Publicita (propagácia).pdf

Priloha č. 1 - Zmluva o poskytnutí služieb - Publicita (propagácia).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 389,76 kB

Mandatna_zmluva_Rusinko.doc

Mandatna_zmluva_Rusinko.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 53 kB

PrĂ­loha ÄŤ. 2 - KĂşpna zmluva DDHM a IZ.pdf

PrĂ­loha ÄŤ. 2 - KĂşpna zmluva DDHM a IZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 385,31 kB

Príloha č. 1 k Zmluve - Online systém.docx

Príloha č. 1 k Zmluve - Online systém.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,81 kB

Mandátna zmluva - Stavebný dozor.pdf

Mandátna zmluva - Stavebný dozor.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,37 kB

Dodatok č. 1 k Zmluve na posytovanie služieb - Vzdelávacie aktivity.pdf

Dodatok č. 1 k Zmluve na posytovanie služieb - Vzdelávacie aktivity.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,21 kB

Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia vstupného areálu a nástupných centier.pdf

Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia vstupného areálu a nástupných centier.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,48 kB

PrĂ­loha ÄŤ. 2 k Dodatku k Zmluve - ÄŚasovĂ˝ harmonogram aktualizovanĂ˝.pdf

PrĂ­loha ÄŤ. 2 k Dodatku k Zmluve - ÄŚasovĂ˝ harmonogram aktualizovanĂ˝.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 374,78 kB

Dodatok c. 1 - Mobilna aplikacia.pdf

Dodatok c. 1 - Mobilna aplikacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 385,21 kB

Mandátna zmluva - Prekladateľ.pdf

Mandátna zmluva - Prekladateľ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,14 kB

Príloha č.3 - Harmonogram plnenia predmetu zákazky k Zmluve o poskytnurí služieb k VO Obnova zariadení a turistického značenia ....pdf

Príloha č.3 - Harmonogram plnenia predmetu zákazky k Zmluve o poskytnurí služieb k VO Obnova zariadení a turistického značenia ....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,91 kB

Prikazna_zmluva_Oleksak.doc

Prikazna_zmluva_Oleksak.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 51 kB

Kúpna zmluva - Elektronika pre zlepšenie informovanosti verejnosti.docx

Kúpna zmluva - Elektronika pre zlepšenie informovanosti verejnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 542,49 kB

Mandatna_zmluva_Koval.pdf

Mandatna_zmluva_Koval.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,54 kB

Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb - Internetové a TV zabezpečenie.pdf

Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb - Internetové a TV zabezpečenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,21 kB

Zmluva_na_poskytnutie_sluzby_Stefanovicova.doc

Zmluva_na_poskytnutie_sluzby_Stefanovicova.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 47,5 kB

Zmluva o poskytnutí služieb - Obnova zariadení a turistického značenia ....pdf

Zmluva o poskytnutí služieb - Obnova zariadení a turistického značenia ....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,73 kB

Zmluva_uctovnictvo_Moldova.doc

Zmluva_uctovnictvo_Moldova.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 79 kB

Zmluva o dielo - Ăšprava priestorov v TIC.docx

Zmluva o dielo - Ăšprava priestorov v TIC.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 518,05 kB

Mandatna_zmluva_Denes.docx

Mandatna_zmluva_Denes.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,03 kB

Zmluva - internet a TV.pdf

Zmluva - internet a TV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,49 kB

Kúpna zmluva - Propagačné materiály pre OOCR Slovenský raj.docx

Kúpna zmluva - Propagačné materiály pre OOCR Slovenský raj.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 520,74 kB

Príloha č.2. - Špecifikácia ceny k Zmluve o poskytnurí služieb k VO Obnova zariadení a turistického značenia ....pdf

PrĂ­loha ÄŤ.2. - Ĺ%A0pecifikácia ceny k Zmluve o poskytnurĂ­ sluĹľieb k VO Obnova zariadenĂ­ a turistickĂ©ho znaÄŤenia ....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,87 kB

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.doc

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 65,5 kB

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo pre EZS - Celková rekapitulácia.doc

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo pre EZS - Celková rekapitulácia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB

Zmluva o dielo - ÄŚistenie NP, odvoz odpadu.pdf

Zmluva o dielo - ÄŚistenie NP, odvoz odpadu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274 kB

Zmluva o dielo - Tvorba znaÄŤky.pdf

Zmluva o dielo - Tvorba znaÄŤky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,69 kB

Mandátna zmluva - Pracovník TIC D. Ľ. Jaskyňa.docx

Mandátna zmluva - Pracovník TIC D. Ľ. JaskyŠa.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,24 kB

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo - Stratégia ....pdf

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo - Stratégia ....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,1 kB

Zmluva o dielo - EZS a kamerový systém.pdf

Zmluva o dielo - EZS a kamerový systém.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,95 kB

Zmluva o dielo - Rezervačný systém a spracovanie 3D web stránky a multijazyčného prevedenia.doc

Zmluva o dielo - Rezervačný systém a spracovanie 3D web stránky a multijazyčného prevedenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 76 kB

Kúpna zmluva - Dodávka hygienických potrieb.pdf

Kúpna zmluva - Dodávka hygienických potrieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,73 kB

Kúpna zmluva - Záhradná technika.docx

Kúpna zmluva - Záhradná technika.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 544,96 kB

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo pre EZS -TIC Dobš.ľadová jaskyňa PTV.pdf

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo pre EZS -TIC Dobš.ľadová jaskyŠa PTV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,71 kB

Zmluva o dielo - Posilňovacia stanica vody.doc

Zmluva o dielo - PosilĹ ovacia stanica vody.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 117 kB

PrĂ­loha ÄŤ. 1 - KĂşpna zmluva DDHM a IZ.pdf

PrĂ­loha ÄŤ. 1 - KĂşpna zmluva DDHM a IZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 638,18 kB

Príloha č. 1 Celková rekapitulácia.pdf

Príloha č. 1 Celková rekapitulácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,93 kB

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo pre EZS - TIC Dobš.ľad.jaskyňa EZS.pdf

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo pre EZS - TIC Dobš.ľad.jaskyŠa EZS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,42 kB

Zmluva o dielo - Stratégia rozvoja územia Slovenský raj na obdobie rokov 2015-2020 ....doc

Zmluva o dielo - Stratégia rozvoja územia Slovenský raj na obdobie rokov 2015-2020 ....doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 84,5 kB

Zmluva - Online systém.doc

Zmluva - Online systém.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 101,5 kB

Zmluva o dielo - Uniformy pre pracovnĂ­kov TIC.pdf

Zmluva o dielo - Uniformy pre pracovnĂ­kov TIC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 463,92 kB

Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii projektu - text.pdf

Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii projektu - text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 366,05 kB

Kúpna zmluva - Dodávka hygienických potrieb.doc

Kúpna zmluva - Dodávka hygienických potrieb.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 77,5 kB

Zmluva o dielo Výstavba-rekonštrukcia objektu TIC.pdf

Zmluva o dielo Výstavba-rekonštrukcia objektu TIC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,72 MB

Príloha č. 2 všeobecné obchodné podmienky.docx

Príloha č. 2 všeobecné obchodné podmienky.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,6 kB

´Príloha č. 1 k Zmluve o dielo - Projektová dokumentácia vstupného areálu a nástupných centier.pdf

´Príloha č. 1 k Zmluve o dielo - Projektová dokumentácia vstupného areálu a nástupných centier.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 412,01 kB

Zmluva o dielo - Karta zliav.pdf

Zmluva o dielo - Karta zliav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,91 kB

Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve - Dodávka hygienických potrieb.jpeg

Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve - Dodávka hygienických potrieb.jpeg
Typ súboru: JPEG obrázok, Velkosť: 562,53 kB

Dodatok c. 1 - Rezervacny system.pdf

Dodatok c. 1 - Rezervacny system.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 383,52 kB

Príloha č. 3 TIC Dobš.ľadová jaskyňa PTV.pdf

Príloha č. 3 TIC Dobš.ľadová jaskyŠa PTV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,71 kB

Dodatok c. 2 - Mobilna aplikacia.pdf

Dodatok c. 2 - Mobilna aplikacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 389,08 kB

Príloha č. 2 k Dodatku č. 2 k TIC - Časový harmonogram postupu realizácie prác.pdf

Príloha č. 2 k Dodatku č. 2 k TIC - Časový harmonogram postupu realizácie prác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,59 kB

Zmluva o dielo - EZS a kamerový systém.doc

Zmluva o dielo - EZS a kamerový systém.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 67,5 kB

Dodatok č. 1 2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakl

Dodatok č. 1 2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakl.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 335,34 kB

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Banská a železná cesta

Banská cesta

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Slovenský raj

Slovenský rajlogo

Dátum a čas

Dnes je piatok, 19.4.2024, 17:49:11